Mantra GemsArt

แรงบันดาลใจของดีไซน์ชุดนี้ได้มาจากศาสตร์แห่งตัวเลขในทางโหราศาสตร์ ที่ใช้ตัวเลข 1 – 8 เป็นตัวแทนดาวเทวดาประจำวัน โดยมีสีมงคลประจำแต่ละวัน ซึ่งเจ้าชะตาที่เกิดในวันนั้น ๆ จะถือเอาเลข และสีประจำวันเกิดนั้นเป็นบริวาร นักออกแบบจึงได้นำสี และเลขประจำวันเกิดมาจัดวางเป็นหัวใจของรูปแบบโดยมีสีที่เป็น ‘ศรี’ หรือเป็นศิริมงคลของวันนั้น ๆ แวดล้อมโดยรอบ เปรียบเสมือนเจ้าชะตาถูกแวดล้อมด้วยความเป็นศิริมงคลทั้งปวง ตลอดจนได้นำดวงดาวทั้ง 8 ที่มีอิทธิพลต่อชีวิต

บวกกับวัสดุที่ใช้นั้นเป็นพลอยแท้ธรรมชาติอันประกอบไปด้วยพลังงานจากธรรมชาติ เสริมสร้างพลังใจ เป็นแมเหล็กดึงดูดพลังบวกให้แก่ผู้ที่ได้ครอบครอง

  • Mantra GemsArt No. 2Mantra GemsArt No. 2Quick View
  • Mantra GemsArt No.1Mantra GemsArt No.1Quick View
  • Mantra GemsArt No.3Mantra GemsArt No.3Quick View
  • Mantra GemsArt No.4Mantra GemsArt No.4Quick View
  • Mantra GemsArt No.5Mantra GemsArt No.5Quick View
  • Mantra GemsArt No.6Mantra GemsArt No.6Quick View
  • Mantra GemsArt No.7Mantra GemsArt No.7Quick View
  • Mantra GemsArt No.8Mantra GemsArt No.8Quick View