Winter – Blooming Season for ‘Flower of Love’ ฤดูกาลเบ่งบานของดอกไม้แห่งรัก

          ฤดูหนาวเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยเทศกาลแห่งความสุข มีบรรยากาศดีๆ จากการเฉลิมฉลองมากมาย จึงไม่แปลกที่ผู้คนส่วนใหญ่มักจะให้ ความรัก ความสำคัญกับฤดูกาลนี้ แม้แต่ธรรมชาติ ก็ยังมอบความงดงามให้กับฤดูกาลนี้เช่นกัน นั่นคือ Flowers of Love หรือ ดอกไม้แห่งรัก ซึ่งผลิบานในฤดูหนาว นั่นเอง           ด้วยบรรยากาศ ความหนาวเย็น บวกกับความงดงามของดอกไม้ที่บานสะพรั่งในช่วงฤดูหนาว มวลหมู่ดอกไม้งามนานาพรรณพากันชูช่อไสว…

28 Comments

เสริมชีวิตให้ยั่งยืน ด้วยพลังแห่ง ‘Shou’

           “ขอให้ชีวิตสมดั่งปรารถนา” คำขอพรยอดนิยมที่หลายคนขอ เพราะต้องการให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าไปตามทิศทางที่อยากจะให้เป็น           ‘ความไม่มีโรค+อายุมั่นขวัญยืน’ ก็เป็นหนึ่งในยอดปรารถนาของชีวิตในทุกๆคน จึงทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์เครื่องประดับภาพศิลป์ GemsArt ‘Shou’ Mandala โดยมีการออกแบบให้มีตัวอักษรมงคล 寿 Shòu ให้อยู่ในจุดศูนย์กลาง ซึ่งมีที่มาจากเทพเจ้า ซิ่ว เป็นเทพเจ้าแห่งความไม่มีโรค อายุมั่นขวัญยืนยาว มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง พร้อมพลังงานของพลอยแท้ธรรมชาติ…

0 Comments

เสริมเกียรติยศและศักดิ์ศรี ด้วยบารมีแห่ง ‘LU’

           “ขอให้ชีวิตสมดั่งปรารถนา” คำขอพรยอดนิยมที่หลายคนขอ เพราะต้องการให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าไปตามทิศทางที่อยากจะให้เป็น            ‘ความมีชื่อเสียงเกียรติยศ’ ก็เป็นหนึ่งในยอดปรารถนาของชีวิตในทุกๆคน จึงทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์เครื่องประดับภาพศิลป์ GemsArt ‘Lu’ Mandala โดยมีการออกแบบให้มีตัวอักษรมงคล 禄 Lù ให้อยู่ในจุดศูนย์กลาง ซึ่งมีที่มาจากเทพเจ้า ลก เป็นเทพเจ้าแห่งบุญบารมี ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีชื่อเสียงเกียรติยศ และฐานะที่มั่นคง…

0 Comments

สร้างความมั่งคั่ง ด้วยพลังแห่ง ‘FU’

          “ขอให้ชีวิตสมดั่งปรารถนา” คำขอพรยอดนิยมที่หลายคนขอ เพราะต้องการให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าไปตามทิศทางที่อยากจะให้เป็น           ‘ความเจริญมั่งคั่ง’ ก็เป็นหนึ่งในยอดปรารถนาของชีวิตในทุกๆคน จึงทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์เครื่องประดับภาพศิลป์ GemsArt ‘Fu’ Mandala โดยมีการออกแบบให้มีตัวอักษรมงคล 福 Fú ให้อยู่ในจุดศูนย์กลาง ซึ่งมีที่มาจากเทพเจ้า ฮก เป็นเทพเจ้าแห่งความสุข ความสมปรารถนาในโชค และทรัพย์สินเงินทอง พร้อมพลังงานของพลอยแท้ธรรมชาติ…

0 Comments

เพิ่ม Positive Energy ด้วยมหัศจรรย์แห่งสี จาก ‘Mandala Collection’

             สิ่งที่เหมือนกันมักดึงดูดเข้าหากัน Positive Energy พลังงานบวกย่อมดึงดูดพลังด้านบวกเข้าด้วยกัน เช่นเดียวกับ พลังแห่งสีที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนของชีวิต สามารถส่งผลต่อจิตใจให้นำมาซึ่งผลดีงามได้              ในวิถีพุทธแบบวัชรยาน จึงเชื่อมโยงพลังแห่งสีสำคัญ 5 สี ในหลากหลายมิติ รวมทั้ง ในการสร้างงานศิลปะที่เรียกว่า Mandala ซึ่งมีรูปแบบลักษณะเฉพาะ เพื่อสื่อสารถึงเนื้อแท้ธรรมชาติของชีวิต โดยมีสีทั้ง…

0 Comments
สร้างมนต์ขลังจากมหัศจรรย์ของสี ตอนที่ 1 Enchant your life with magic of colors Ep.1
tibetan flags with mantra on sky background

สร้างมนต์ขลังจากมหัศจรรย์ของสี ตอนที่ 1 Enchant your life with magic of colors Ep.1

        คำกล่าวที่ว่า ‘ชีวิตเต็มไปด้วยสีสัน’ ฟังเผินๆอาจหมายถึง ความสดชื่น รื่นเริง หรือ ความแปรเปลี่ยนหลากหลาย แต่ที่จริงแล้วลองคิดให้ดีจะเห็นว่า สีอยู่รอบตัวเราตลอดเวลา ทั้งสีที่มองเห็นด้วยตากับสีที่เกิดขึ้นในใจ ในความคิด ในอารมณ์ความรู้สึก นั่นเป็นเพราะสีมีอิทธิพลต่อชีวิตโดยธรรมชาติ ซึ่งมีทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์มากมายที่พิสูจน์ได้ ถึงอิทธิพลของสีต่อการขับเคลื่อนชีวิตของผู้คนทุกยุคสมัย         ในขณะเดียวกัน ก็มีศาสตร์ความเชื่อต่าง ๆ มากมาย ที่อ้างถึงพลังแห่งสีตามธรรมชาติ เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต ศิลปะ…

0 Comments