แรงปรารถนา พลังดึงดูดจากอัญมณี

แรงปรารถนา พลังดึงดูดจากอัญมณี

อะไรทำให้เครื่องประดับอัญมณี มีคุณค่าและราคาสูง?
 
อัญมณี เป็นสิ่งล้ำค่าที่ธรรมชาติสร้างไว้ หลายคนให้ความสนใจและนิยม ปรารถนาจะครอบครอง โดยเหตุผลในการครอบครองนั้นอาจแตกต่างกันออกไป บางคนอยากครอบครองเพราะอัญมณีนั้น มีเสน่ห์ มีสีสัน แวววาว ดึงดูดใจ บางคนอยากมีไว้ด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ บางคนเพียงแค่ชอบจึงอยากครอบครองด้วยความภาคภูมิใจที่ได้มีของที่ชอบ หรือ บางคนอยากใช้เพื่อแสดงสถานภาพ และฐานะทางสังคม ซึ่งแรงปรารถนาต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้น เกิดขึ้นจากคุณค่าด้วยคุณสมบัติของอัญมณี
 
ความสวยงาม มักจะเป็นสิ่งแรกที่ทำให้อัญมณีนั้นดูสะดุดตา ต้องใจ มีคุณค่าและราคาสูง ด้วยความงดงามของสีสัน การเปล่งประกายด้วยแสงแวววาว ความมีสเน่ห์ของรูปลักษณ์ที่มองเห็น นอกจากความสวยงามที่เป็นคุณสมบัติหลักแล้ว ยังมีความคงทนและถาวรของอัญมณี และที่สำคัญคือ ความหายาก หรือ มีจำกัด ถ้าอัญมณีชนิดใดมีปริมาณจำกัด ย่อมหมายถึงมีคนเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ที่จะได้ครอบครอง เมื่อมีคนต้องการมากกว่าปริมาณที่มี จึงยิ่งทำให้มีค่าและมีราคาที่สูงขึ้นตามแรงปรารถนาที่มาจากพลังดึงดูดของอัญมณี

Leave a Reply