เสริมเกียรติยศและศักดิ์ศรี ด้วยบารมีแห่ง ‘LU’

เสริมเกียรติยศและศักดิ์ศรี ด้วยบารมีแห่ง ‘LU’

           “ขอให้ชีวิตสมดั่งปรารถนา” คำขอพรยอดนิยมที่หลายคนขอ เพราะต้องการให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าไปตามทิศทางที่อยากจะให้เป็น

           ‘ความมีชื่อเสียงเกียรติยศ’ ก็เป็นหนึ่งในยอดปรารถนาของชีวิตในทุกๆคน จึงทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์เครื่องประดับภาพศิลป์ GemsArt ‘Lu’ Mandala โดยมีการออกแบบให้มีตัวอักษรมงคล 禄 Lù ให้อยู่ในจุดศูนย์กลาง ซึ่งมีที่มาจากเทพเจ้า ลก เป็นเทพเจ้าแห่งบุญบารมี ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีชื่อเสียงเกียรติยศ และฐานะที่มั่นคง พร้อมพลังงานของพลอยแท้ธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้าง ‘พลังงานบวก’ ในชีวิตแก่ผู้สวมใส่ 

Leave a Reply