“ขอให้ชีวิตสมดั่งปรารถนา” คำขอพรยอดนิยมที่หลายคนขอ เพราะต้องการให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าไปตามทิศทางที่อยากจะให้เป็น

               ‘ความไม่มีโรค+อายุมั่นขวัญยืน’ ก็เป็นหนึ่งในยอดปรารถนาของชีวิตในทุกๆคน จึงทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์เครื่องประดับภาพศิลป์ GemsArt ‘Shou’ Mandala โดยมีการออกแบบให้มีตัวอักษรมงคล 寿 Shòu ให้อยู่ในจุดศูนย์กลาง ซึ่งมีที่มาจากเทพเจ้า ซิ่ว เป็นเทพเจ้าแห่งความไม่มีโรค อายุมั่นขวัญยืนยาว มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง พร้อมพลังงานของพลอยแท้ธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้าง ‘พลังงานบวก’ ในชีวิตแก่ผู้สวมใส่