เสน่ห์ของภาพวาด ผสมผสานความงดงามของอัญมณี สู่เครื่องประดับภาพศิลป์งาน Craft ชั้นสูง ‘Famous Art Collection’

เสน่ห์ของภาพวาด ผสมผสานความงดงามของอัญมณี สู่เครื่องประดับภาพศิลป์งาน Craft ชั้นสูง ‘Famous Art Collection’

          ทำไม ‘ภาพวาด’ จึงมีอิทธิพลต่อผู้คนในสังคมทุกยุคทุกสมัย ?

          ภาพวาดเป็นงานศิลป์แขนงหนึ่งที่เรียกว่า ‘จิตรกรรม’ ซึ่งมีประวัติศาสต์ยาวนานนับหมื่นปี โดยภาพที่เก่าที่สุด คือ ภาพวาดบนผนังถ้ำ ซึ่งมีอายุมากกว่า 43,900 ปีมาแล้ว

          จวบจนปัจจุบัน ‘จิตรกรรม’ ก็ยังเป็นที่นิยมสืบเนื่องกันมาอย่างไม่เสื่อมคลาย ผู้คนหลากหลาย ให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น เพราะนอกจากความสวยงามแล้ว ยังแสดงถึงความรู้สึกนึกคิด ของจิตรกรผู้สร้างสรรผลงาน ไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจ อารมณ์ การสื่อสาร ได้ถูกรวมไว้ในภาพวาด ภาพเดียว ซึ่งเป็นงานศิลปะที่มีคุณค่าทางสุนทรียะ พร้อมความหมายที่ลึกซึ้ง เฉกเช่น ผลงานจิตรกรรม ของศิลปินเอกผู้มีชื่อเสียง ที่ผู้คนชื่นชมและยอมรับนับถือไปทั่วโลก

          อะไรที่ทำให้ผลงานชิ้นเอกเหล่านั้น เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ก็เพราะว่า จิตรกรเหล่านั้น สามารถ สื่อความหมายได้ดี มีความน่าสนใจ สวยงาม ลึกซึ้ง แสดงอารมณ์ได้อย่างโดดเด่น ผ่านผลงานของตน เสน่ห์ที่สมบูรณ์ของภาพวาด คือ นอกจากจะให้ผู้ชม เห็นองค์ประกอบ ความสวยงาม และเทคนิคของภาพแล้ว ยังต้องสามารถทำให้สัมผัสได้ ถึงอารมณ์ ความรู้สึก แรงบันดาลใจ และความน่าพิศวง จนเกิดความชื่นชม ประทับใจ ในศิลปินผู้สรรสร้างงานจิตรกรรมนั้น

          เพราะความพิเศษเหล่านี้ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เรานำมารังสรรค์ เสน่ห์ของภาพวาด ผสมผสานความงดงามของอัญมณี สู่เครื่องประดับภาพศิลป์จากพลอยแท้ธรรมชาติ เพื่อสืบสานคุณค่าอันเป็นเอกลักษณ์ ผ่านงาน Craft ชั้นสูง “Famous Art Collection” by GemsArt

         สำหรับผู้ที่ชื่นชอบ หลงใหล ได้สัมผัสและสามารถสวมใส่งานศิลปะ ที่มีความปราณีต งดงาม จากช่างฝีมือชั้นสูง สื่อสารความประทับใจที่มีต่องานจิตรกรรมชิ้นเอกระดับโลก

Leave a Reply