เพิ่ม Positive Energy ด้วยมหัศจรรย์แห่งสี จาก ‘Mandala Collection’

เพิ่ม Positive Energy ด้วยมหัศจรรย์แห่งสี จาก ‘Mandala Collection’

             สิ่งที่เหมือนกันมักดึงดูดเข้าหากัน Positive Energy พลังงานบวกย่อมดึงดูดพลังด้านบวกเข้าด้วยกัน เช่นเดียวกับ พลังแห่งสีที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนของชีวิต สามารถส่งผลต่อจิตใจให้นำมาซึ่งผลดีงามได้

             ในวิถีพุทธแบบวัชรยาน จึงเชื่อมโยงพลังแห่งสีสำคัญ 5 สี ในหลากหลายมิติ รวมทั้ง ในการสร้างงานศิลปะที่เรียกว่า Mandala ซึ่งมีรูปแบบลักษณะเฉพาะ เพื่อสื่อสารถึงเนื้อแท้ธรรมชาติของชีวิต โดยมีสีทั้ง 5 เป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย (สนใจติดตามอ่านเรื่องราว ’สร้างมนต์ขลังจากมหัศจรรย์ของสี’ ได้ที่เพจของเรา GemsArt by Than Thong Arts)

            จากมหัศจรรย์แห่งพลังของสีและความหมายอันลึกซึ้งของชีวิตในศิลปะ Mandala ทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับ GemsArt ชุด ‘Mandala Collection’ ขึ้น ภายใต้แนวคิด ‘มหัศจรรย์แห่งสีและคลื่นพลังจากพลอยแท้ธรรมชาติ’ เพื่อเสริมสร้างแหล่งพลังงานด้านบวกให้แก่ผู้ที่ได้สวมใส่ ช่วยดึงดูด positive energy เข้ามารวมด้วยกัน เพิ่มแรงพลังและกำลังใจให้ชีวิตได้พบเจอสิ่งที่ดีงาม

            เครื่องประดับ GemsArt ชุด ‘Mandala Collection’ นี้ ถูกออกแบบให้สื่อตามจุดประสงค์หลักของศิลปะแบบ Mandala ใช้พลอยสีธรรมชาติหลัก 5 สีสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความดีงามตามวิถีพุทธแบบวัชรยาน กล่าวคือ สีฟ้า/น้ำเงิน (Apatite & Lapis Lazuri), สีขาว (Mother of Pearl), สีแดง (Pink Ruby & Carnelian), สีเขียว (Jade & Aventurine), สีเหลือง (Opal & Gold) เป็นองค์ประกอบหลัก รวมทั้งพลอยสีธรรมชาติชนิดอื่น ๆ รังสรรค์ขึ้นด้วยความปราณีต ละเอียด งดงาม จากช่างฝีมือชั้นสูงของเรา

           นอกจากนี้ เรายังได้ออกแบบให้มีตัวอักษรมงคลอยู่ในจุดศูนย์กลางในแต่ละแบบของ Mandala เพื่อเน้นย้ำพลังด้านบวก อันเป็นยอดปรารถนาของชีวิต ได้แก่ ‘ความเจริญมั่งคั่ง’ (Fu), ‘ความมีชื่อเสียงเกียรติยศ’ (Lu), ความไม่มีโรค+อายุยืน’ (Shou), และสุดท้ายคือ ‘ความสุขในทุกสิ่ง’ (Shuang Xi)

Leave a Reply