สร้างมนต์ขลังจากมหัศจรรย์ของสี ตอนที่ 1 Enchant your life with magic of colors Ep.1
tibetan flags with mantra on sky background

สร้างมนต์ขลังจากมหัศจรรย์ของสี ตอนที่ 1 Enchant your life with magic of colors Ep.1

        คำกล่าวที่ว่า ‘ชีวิตเต็มไปด้วยสีสัน’ ฟังเผินๆอาจหมายถึง ความสดชื่น รื่นเริง หรือ ความแปรเปลี่ยนหลากหลาย แต่ที่จริงแล้วลองคิดให้ดีจะเห็นว่า สีอยู่รอบตัวเราตลอดเวลา ทั้งสีที่มองเห็นด้วยตากับสีที่เกิดขึ้นในใจ ในความคิด ในอารมณ์ความรู้สึก นั่นเป็นเพราะสีมีอิทธิพลต่อชีวิตโดยธรรมชาติ ซึ่งมีทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์มากมายที่พิสูจน์ได้ ถึงอิทธิพลของสีต่อการขับเคลื่อนชีวิตของผู้คนทุกยุคสมัย

        ในขณะเดียวกัน ก็มีศาสตร์ความเชื่อต่าง ๆ มากมาย ที่อ้างถึงพลังแห่งสีตามธรรมชาติ เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม รวมถึงศาสนาของมนุษย์ในทุกท้องถิ่น นับแต่อดีตสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน และจะคงอยู่ต่อไปในอนาคต ตราบเท่าที่ยังคงมีมนุษยชาติอยู่ในโลกใบนี้ นั่นคงจะพอเป็นเหตุผลให้เชื่อได้ว่า สีมีพลัง มีอิทธิพล สามารถสร้างผลกระทบให้กับเรา ในด้านความเชื่อมั่น ความศรัทธา และความสบายใจทางใดทางหนึ่ง กลายเป็นพลังงานอันยิ่งใหญ่ที่สามารถสร้างผลดีงามให้แก่ผู้ใช้ได้อย่างคาดไม่ถึง

       และหนึ่งในศาสตร์ความเชื่อเรื่อง ‘พลังของสี’ ที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังใน ตอนที่ 1 นี้ คือ สีในความหมายของพุทธศาสนาแบบทิเบต หรือที่เรียกว่า ‘พุทธศาสนานิกายวัชรยาน’ ที่มีการใช้สีในการสร้างงานศิลปะเพื่อสะท้อนแง่มุมต่าง ๆ ตามธรรมชาติของชีวิต โดยในศาสตร์นี้ให้ความสำคัญกับสีหลัก 5 สี แทนความหมาย และส่งผลต่อจิตใจในหลายมิติ กล่าวคือ

     – สีฟ้า/น้ำเงิน: สื่อถึงความรัก ความเมตตา และความสงบสุขในชีวิต

     – สีขาว: สื่อถึงความบริสุทธิ์ ประภัสสร ความปล่อยวาง ความว่าง

     – สีแดง: ถึงพลังแห่งชีวิต ความสำเร็จ ความปราดเปรื่อง คุณงามความดี ความเป็นสิริมงคล ความมีลาภ

     – สีเขียว: สื่อถึงความสมดุล ความสามัคคี ความกลมกลืน

     – สีเหลือง: สื่อถึงความนอบน้อม การสละออก การคืนสู่ธรรมชาติอันพิสุทธิ์

        โดยเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเสริมสร้างพลังใจ จากมนต์ขลังของความมหัศจรรย์แห่งสีทั้ง 5 ดังกล่าวข้างต้นได้ อาทิ การเลือกสีเสื้อผ้าและเครื่องประดับเพื่อสวมใส่ให้เหมาะกับโอกาสต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น เราอาจเลือกใช้สีแดงเป็นหลักในวันที่ทำธุระสำคัญ ในงานมงคลต่างๆ หรือ เลือกใช้สีเขียว สีฟ้า/น้ำเงิน ในงานสังสรรค์ เป็นต้น

       แม้กระทั่งการเลือกสีวอลล์เปเปอร์ หรือทาสีผนังห้องต่างๆ ในบ้าน รวมถึงที่ทำงาน เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศ ความสงบ ฯลฯ ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นสูตรตายตัวที่จะต้องใช้สีใดสีหนึ่ง แต่การผสมผสานการใช้สีอื่น ๆ เข้าด้วยกันอย่างลงตัว ก็สามารถส่งให้เราดูโดดเด่น มีรสนิยม เป็นที่ชื่นชมจากผู้พบเห็นได้

Leave a Reply