สร้างความมั่งคั่ง ด้วยพลังแห่ง ‘FU’

สร้างความมั่งคั่ง ด้วยพลังแห่ง ‘FU’

          “ขอให้ชีวิตสมดั่งปรารถนา” คำขอพรยอดนิยมที่หลายคนขอ เพราะต้องการให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าไปตามทิศทางที่อยากจะให้เป็น

          ‘ความเจริญมั่งคั่ง’ ก็เป็นหนึ่งในยอดปรารถนาของชีวิตในทุกๆคน จึงทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์เครื่องประดับภาพศิลป์ GemsArt ‘Fu’ Mandala โดยมีการออกแบบให้มีตัวอักษรมงคล 福 Fú ให้อยู่ในจุดศูนย์กลาง ซึ่งมีที่มาจากเทพเจ้า ฮก เป็นเทพเจ้าแห่งความสุข ความสมปรารถนาในโชค และทรัพย์สินเงินทอง พร้อมพลังงานของพลอยแท้ธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้าง ‘พลังงานบวก’ ในชีวิตแก่ผู้สวมใส่

Leave a Reply