จิตวิญญาณของเครื่องประดับ (The Spirit of Jewelry)

จิตวิญญาณของเครื่องประดับ (The Spirit of Jewelry)

           หลายคนคิดว่าเครื่องประดับเป็นของที่ใช้สำหรับเติมแต่งให้ดูมีสง่าราศี ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ของผู้ใส่มากขึ้น และคิดว่าเครื่องประดับเสริมแต่งรูปลักษณ์ภายนอกให้ผู้สวมใส่ดูดีมีเสน่ห์แก่ผู้ที่พบเห็นแค่นั้น แต่นอกเหนือจากนี้ สิ่งที่เราจะบอกนั้นคือเครื่องประดับหนึ่งชิ้นมีอะไรที่มากกว่าหลายคนคิด

          เครื่องประดับที่เราเห็น นอกจากความงดงามแล้วยังมีทั้งความประณีต และจิตวิญญาณของผู้ผลิตที่ถ่ายทอดออกมาจากความรู้สึกหรือแรงบันบาลใจที่ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของเครื่องประดับที่งดงามและมีคุณค่าทางจิตใจ ยิ่งเครื่องประดับที่ถูกสร้างมาจากวัสดุหายาก เช่น อัญมณีและพลอยที่มาจากธรรมชาติ ก็ยิ่งทำให้เครื่องประดับนั้นมีคุณค่าทางจิตใจมากยิ่งขึ้นให้ความรู้สึกเหมือนเราเสพศิลป์ เพราะเครื่องประดับก็เปรียบเป็นศิลปะที่ถูกถ่ายทอดออกจากความรู้สึก ความคิด อารมณ์และจิตวิญญาณ

         เครื่องประดับหนึ่งชิ้นมีอะไรมากมายกว่าที่คิดจริงๆ ในตอนแรกอาจจะหลงใหลในความสวยงาม แต่เมื่อได้ทราบถึงความหมายที่แฝงมากับความสวยงามนั้น ยิ่งทำให้เราหลงใหลและอยากค้นหาสิ่งนั้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งนั่นคือ ‘จิตวิญญาณ’ ของเครื่องประดับ ที่ให้ความลึกซึ้งสร้างความภูมิใจและความสุขเมื่อได้สวมใส่ หรือได้ครอบครอง

Leave a Reply